NutaponKo

ลิ่งค้างๆ

SET:WP   WP ENERGY PUBLIC COMPANY LTD
หลังจาก ย่อลงพักมาเป็นเวลานานเกือบสองปี

ด้วยทรงกราฟที่ย่อ แต่ไม่ทำโลวใหม่ วอลุ่มที่น้อยมาก วันนี้ทำการเบรคแนวกดเล็ก และเบรคแนวต้านที่ 5.7

เกิดลักษณะซิลลิ่งเต็มแท่ง ตั่งแต่ช่วงเช้า ด้วยลักณะทรงกราฟและการเบรค มีโอกาสไปต่อ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ