NutaponKo

work อาจจะเวริค

SET:WORK   WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
จากรูปทรงกราฟ ยังอยู่ในกรอบเด้ง เล็กๆ

แนวรับ 9.75
คัท 9.6
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ