NutaponKo

wice กับภาวะตู้ขนส่งขาด

SET:WICE   WICE LOGISTICS PUBLIC CO LTD
ตอนนี้ตู้คอนเทรนเนอร์ขาดตลาดในไทยมาก จากที่เห็นสต็อกตู้ ที่มีเยอะตามรอบๆ นิคม ตอนนี้ เหมือนจะหายๆไปเยอะ ข่าวตู้ขาดตลาด น่าจะเป็นจริง

ผู้นำตู้ที่เห็นคือ RCL ตอนนี้ราคาวิ่งไปแล้ว
ส่วน wice น่าจะขนส่งสต็อคสินค้า เทรนกลับตัว ดีดมาฟักตัวไม่ทำโลวใหม่ น่าติดตาม

หากย่อมาไม่หลุด 4.90 น่าสะสมไปหากหลุด 4.8 ก็ทิ้ง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ