SET:WHART   WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD
ตัวนี้ยังยุ่ในโซนขาลง ซึ่งก้คงยังยุ่ในขาลงต่อไป แอีกไม่นานน่าจะกลับมาวิ่งในโซนขาขึ้น รอลุ้นกันต่อไป

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ