NutaponKo

ทรงยังสวย

SET:WHART   WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD
จำนวนเข้าชม 28
1
มีการยกกรอบเล็ก น่าจะเป็นแนวกลับตัวของการที่ลงมาอย่างหนัก

พื้นที่ดิน ที่ขยายใหม่ก็มีการจับจองกัน และสร้างโรงงานใหม่ๆ ต่อ เพียงแต่เรารับรู้ข่าวด้านลบมากกว่า
แนวรับ 16.3
คัทเมื่อหลุด 15.5

มีปันผลต่อเนื่องและความคาดหวังของ eec

ความคิดเห็น