NutaponKo

ทรงยังสวย

SET:WHART   WHA PREMIUM GROWTH F&H REIT
มีการยกกรอบเล็ก น่าจะเป็นแนวกลับตัวของการที่ลงมาอย่างหนัก

พื้นที่ดิน ที่ขยายใหม่ก็มีการจับจองกัน และสร้างโรงงานใหม่ๆ ต่อ เพียงแต่เรารับรู้ข่าวด้านลบมากกว่า
แนวรับ 16.3
คัทเมื่อหลุด 15.5

มีปันผลต่อเนื่องและความคาดหวังของ eec
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ