NutaponKo

WHA หลังวัคซีน

SET:WHA   WHA CORPORATION PUBLIC CO LTD
จากข่าวร้ายเพื่อนบ้าน ที่มีการประท้วง อาจจะเป็นข่าวดีบ้านเรา ถ้าหลังวัคซีนแล้วไม่มีประท้วง

อาจจะมีเงินทุนเข้ามาในนิคม ทุกอย่างน่าจะกลับมาสู่การทำงานภาวะปกติ

จากกราฟตอนนี้อยู่ในกรอบพัก รอเบรคเลือกทาง แต่ก็ยังเป็นเทรนเด้งขึ้น กรอบค่อยๆ บีบ ถ้าเบรคกรอบไปได้น่าจะมีรับข่าวดี แต่ถ้าหากหลุด แนว ก็คัท

เพราะการประท้วงเปลี่ยนรัฐบาล นักลงทุนไม่ชอบ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ