Arkarapol_Turtle_Trading

คลังรอสัญญาณเบรคกรอบเปลี่ยนแทรน

SET:WHA   WHA CORPORATION PUBLIC CO LTD
WHA สะสม SW มาสักระยะรอการเบรคกรอบเพื่อไปต่อ แถวนี้มีต้านหลักอยู่ที่ประมาณ 3.7 หากผ่านได้เป็นสัญญาณให้ Follow Buy สำหรับหุ้นตัวนี้ครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ