SIAM_

มุมมองเทรนขาขึ้น WGE

เพิ่มขึ้น
SIAM_ ที่อัปเดต:   
SET:WGE   WELL GRADED ENGINEERING PCL
WGE มีการสะสมวอลุ่มตามเทรนไลน์ขาขึ้น มีแนวโน้มขาขึ้นเป้าหมาย 2.78

มีโอกาสขึ้นชนเทรนไลน์ด้านบน
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
SL 1.74 ที่ LOW เดิม
ความคิดเห็น:
ราคาปัจจุบัน 2.32
ปิดการเทรด ด้วยตนเอง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ