sarinnie

WARRIX

เพิ่มขึ้น
SET_DLY:WARRIX   WARRIX SPORT PCL
แตะแนวรับอีกรอบ
ทะยอยสะสมหรือรอให้กลับตัวก่อนค่อยสะสม
วางจุด SL หากหลุดเส้น support ซึ่งน้อยมากๆ

เทรนด์ใหญ่ยังเป็น SW ดูจากไม่ผ่าน Fibo 0.618


คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ