SIAM_

วิเคราะห์จุดย่อ VPO ขาขึ้น wave#3

เพิ่มขึ้น
SIAM_ ที่อัปเดต:   
SET:VPO   VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC CO LTD
VPO มีการสะสมวอลุ่มตามเทรนไลน์ขาขึ้น มีแนวโน้มขาขึ้นเป้าหมาย 1.47

EMA 12/26 รับจุดย่อ น่าเข้าซื้อทำกำไร มีโอกาสขึ้นทำhigh trend line ด้านบน
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
จุดเข้าซื้อ 1.05

SL 0.90
ความคิดเห็น:
ราคาปัจจุบัน 1.32
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร:
ปิด 1.47
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ