toey1000coins

vl 12|1|22 น่าสนใจ

เพิ่มขึ้น
SET:VL   V.L. ENTERPRISE PCL
Stop loss close lower than yellow line kub
Macd possitive และมี volume เข้าคับ ลุ้นกลับตัว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ