noums1

หุ้นตัวนี้กำลังทำขึ้น เข้าเก็บและรอ10เด้งได้เลยครับ

เพิ่มขึ้น
SET:VIH   SRIVICHAIVEJVIVAT PUBLIC COMPANY LIMITED
หุ้นตัวนี้กำลังทำขึ้น เข้าเก็บและรอ10เด้งได้เลยครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ