NutaponKo

ทรงกลับตัว

SET:VIH   SRIVICHAI VEJVIVAT PUBLIC CO LTD
เบรคแนวต้านใหญ่ระยะยาว หากย่อไม่หลุด 6.25 น่าสะสม อาจจะมีแรงเบรคแรงๆ
ถ้าเบรค 6.5 น่าตาม
คัท 5.75 เพราะทรงจะเสียเริ่มต้นสะสมพลังใหม่

เป้า 7.6
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ