ApipongWin

VIH PULL BACK 10 WEEK

เพิ่มขึ้น
ApipongWin ที่อัปเดต:   
SET:VIH   SRIVICHAIVEJVIVAT PUBLIC COMPANY LIMITED
อ่านหนังสือ CAN SLIM มา ขอลองของหน่อย
เดี๋ยวกลับไปดูปัจจัยพื้นฐานและประเมินมูลค่าก่อน

หลังจากการเขย่าออก ถ้าหุ้นวิ่งกลับมาผ่านที่เส้นค่าเฉลี่ย10สัปดาห์
ด้วยปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น คุณจะต้องซื้อหุ้นตัวนั้นกลับมา
SET:VIH
ฐานราคา flat base
จุดที่ EPS กลับตัวควรซื้อ
ความคิดเห็น:
ใส่เส้นค่าเฉลี่ยผิด ในภาพเป็น 50 จริงๆต้องเป็น10 Week
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ