WaveRiders

VGI , Go up

เพิ่มขึ้น
SET:VGI   VGI PUBLIC COMPANY LIMITED
VGI , 03/05/2019
ไม่ต้องพูดเยอะ ... เจ็บคอ
มีโอกาสที่จะเป็น
Wave 3 extend ที่ มี subwave 5th extend ได้สูงมาก
จับตา กันให้ดี

..
#WaveRiders

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ