fx_style_us

VELOUSDT

เพิ่มขึ้น
KUCOIN:VELOUSDT   VELO / Tether
โปรเจกนี้ราคาถูกมาก เมื่อเทียบกับมูลค่าจริงที่ควรจะเป็น ปัจจุบันกำลังพยายามสร้างพาร์ทเนอร์เพื่อขยายเครือข่ายเพื่อให้เข้ามาใช้งาน protocol นี้อยู่ อย่ารอที่จะเข้าซื้อในวันที่สายไป

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ