noums1

uvan

เพิ่มขึ้น
SET:UVAN   UNIVANICH PALM OIL PLC
วิเคาระห์ฺหุ้น uvanจากคลิปที่แล้วที่มรการยืนยัยการขึ้นของหุ้นตัวนี้ วันนี้ผมตั้งเป้าไว้ที่เท่าไหร่มาดูกันคับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ