noums1

UVAN วิเคราะห์หุ้น

เพิ่มขึ้น
SET:UVAN   UNIVANICH PALM OIL PLC
แนวโน้มวิ่งขึ้นไปได้อีกไกลเลยทีเดียว นักลงทุนน่าลองเก็บกันนะครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ