noums1

UVAN วิเคราะห์หุ้น

เพิ่มขึ้น
SET:UVAN   UNIVANICH PALM OIL PLC
ราคารับซื้อปาล์มน้ำมันขึ้นสูงสุด ทำราคานิวไฮต่อเนื่อง อาจส่งผลให้ หุ้นตัวนี้ วิ่งขึ้นอย่างชัดเจน + กับ หลังจากจ่ายเงินปันผลแล้ว

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ