R_Phitsanu

UV : SET กับราคาที่อยู่เหนือ 3.82 บาท

เพิ่มขึ้น
SET:UV   UNIVENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
สามารถทำราคาเบรคแนวต้านที่ 3.82 บาท ขึ้นมาปิดที่ 3.94 บาทได้ ด้วยปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่น

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ