Heichou

UTP ทำรูปแบบ triangle

เพิ่มขึ้น
SET:UTP   UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED
คลื่น triangle ปัจจุบันมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่กว่าคลื่นปรับขา C ก่อนหน้า จึงคาดว่าอาจจะเป็นคลื่นคนละ segment กัน และอนุมานว่าคลื่นปรับจบไปแล้ว

ดังนั้นราคาไม่ควรหลุดต่ำกว่า 9.30 บาท หากคลื่นปรับจบแล้ว และพร้อมวิ่งขึ้นสู่คลื่นถัดไป

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ