PacharaTantaragron

Elliott wave by Eaw forecast สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า

ลดลง
TVC:USOIL   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบ WTI
สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า Crude Oil Futures (WTI)
อัพเดท Crude Oil Futures (WTI)
16 มกราคม 2564
th.tradingview....USOIL/okvJzwQv/?fbclid=IwA...
22 มิถุนายน 2563
th.tradingview....USOIL/akP0yhkn/?fbclid=IwA...
30 มกราคม 2561
th.tradingview....recast-WTI-USD/?fbclid=IwA...

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ