PacharaTantaragron

อัพเดท WTI ที่เคยนับไว้เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2020

ลดลง
TVC:USOIL   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบ WTI
ขณะนี้อาจจะเป็นคลื่น B ของ Flat ชุดที่สอง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ