hoonruntrend

oil 20 us นั้นแข็งแรงเสมอ

เพิ่มขึ้น
FX:USOIL   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบ (WTI)
เล็กที่มันยะแบบ 20-30 พวกนี้มักมีความสำคัญเสมอ อะไรที่มัน peak เกินไปสุดท้าย จะมีสิ่งหนึ่งมารับข่าวมัน

CHINA TO START BUYING OIL FOR STATE RESERVES AFTER PRICE CRASH

จีนประกาศซื้อน้ำมันเข้าคลังสำรองของประเทศ
พี่จีนมาช่วยราคาน้ำมันละ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ