FX:USOIL   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบ (WTI)
จำนวนเข้าชม 91
2
จะกลับตัวดี หรือว่าจะลงต่อ
หลุดทางไหนไปทางนั้น

ความคิดเห็น