phukitsak

รอช้อนซื้อของถูกดีกว่า

ลดลง
GBEBROKERS:USOIL   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบ (WTI)
ย่อลงแล้วค่อยซื้อและขายที่ราคาเหมาะสมก่อนย่ออีกครั้ง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ