TVC:USOIL   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบ WTI
ตอนนี้ทะลุ 3 เหลี่ยมขึ้นมา
เป้าอยู่แถว 44 usd
เนื่องจาก 3 เหลี่ยมเกิดในเวฟ 4
คาดว่าหลังจากจบเวฟนี้ จะย่อเยอะพอสมควร
หุ้นกลุ่มพลังงาน PTT PTTEP ESSO TOP ช่วงนี้คงร่าเริงพอดูครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ