UNRPP

TRUE - กำลังทำฐานรอ breakout

เพิ่มขึ้น
SET:TRUE   TRUE CORPORATION PCL
จากแพทเทิร์นที่เห็น เป็นไปได้มากว่า true กำลังทำฐานแบบ cup and handle รอการ breakout ขึ้นสู่ด้านบ้าน
จุดที่ invalide idea คือ 3.10 ถ้าลงเกินกว่านี้ต้องวิเคราะห์ใหม่ทั้งหมด
Upside target อยู่ตามเส้นสีน้ำเงินครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ