FX:USOIL   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบ (WTI)
20 us ตรงนี้น่าเสี่ยง สำหรับเก็บลงทุนระยะยาว

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ