FX:USOIL   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบ (WTI)
จำนวนเข้าชม 127
5
20 us ตรงนี้น่าเสี่ยง สำหรับเก็บลงทุนระยะยาว

ความคิดเห็น