TVC:USOIL   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบ WTI
จำนวนเข้าชม 57
0
ตอนนี้มองว่า ตอนนี้ทำขา C แต่ไม่รุ้ว่าเวฟ2จบหรือยัง