TVC:USOIL   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบ WTI
ตอนนี้มองว่า ตอนนี้ทำขา C แต่ไม่รุ้ว่าเวฟ2จบหรือยัง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ