JJ_AYA

ย่อแล้วพุ่งไป 113.xxx

JJ_AYA Updated   
OANDA:USDJPY   ดอลลาร์สหรัฐ / เยนญี่ปุ่น
ย่อแล้วพุ่งไป 113.xxx
ความคิดเห็น: รอดูที่ 110.300
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ