Purich

#USDJPY คู่เงินนี้มีการผันผวนทั้งสองคู่เงิน

เพิ่มขึ้น
FOREXCOM:USDJPY   ดอลลาร์สหรัฐ / เยนญี่ปุ่น
#USDJPY คู่เงินนี้มีการผันผวนทั้งสองคู่เงินไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินดอลหรือสกุลเงินเยน ซึ่งในตอนนี้ปัจจัยหนุนเกิดจากสกุลเงินดอลล่าร์มีการแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยถ้าเกิดว่าสามารถทะลุไปได้อาจจะไปถึง 0.40% หรือ 111.860 แต่ถ้ากลับตัวร่วงลงมา อาจจะลงมาถึง 0.50% หรือ 110.853 ซึ่งเป็นแนวที่สำคัญ

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ