babycat_th

กราฟเสียทรงแล้วบริเวณ OB ZONE

ลดลง
FX:USDJPY   ดอลลาร์สหรัฐ / เยนญี่ปุ่น
-กราฟเสียทรงแล้วบริเวณ OB ZONE
-ย่อยลงในTF M5 กราฟเสียทรงขาขึ้นบริเวณที่มีจุดนัยยะสำคัญ
-รอกราฟขึ้นมันรีเทสแล้วจึงเข้าออเดอร์ ใน QML M5
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ