JJ_AYA

ขึ้น ย่อ พักตัว แล้วขึ้นต่อ

JJ_AYA Updated   
OANDA:USDJPY   ดอลลาร์สหรัฐ / เยนญี่ปุ่น
ขึ้น ย่อ พักตัว แล้วขึ้นต่อ
ความคิดเห็น: เป้าเดิมครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ