golinkfx

USDJPY SELL เป้าหมายแนวรับเดิม 🚨

ลดลง
FX:USDJPY   ดอลลาร์สหรัฐ / เยนญี่ปุ่น
USDJPY ราคาขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ และเจอแนวต้านหลักด้านบน ราคาไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ และราคาปรับตัวลดลงไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ และตอนนี้ราคาก็กลับเข้าสู่ TRENDLINE ขาลง

เมื่อดูที่ RSI จะเห็นได้ว่าตอนนี้เกิด DIVERGENCE เกิดขึ้น และ RSI ปัจจุบันลงมาต่อกว่า 50 เป็นโอกาสดีที่จะ SELL โดยตั้งเป้าหมายที่แนวรับเดิม

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ