Hundred_Signals

Hundred bias Buy USDJPY H1

เพิ่มขึ้น
FX:USDJPY   ดอลลาร์สหรัฐ / เยนญี่ปุ่น
ราคาวิ่งแรงมาก มีโอกาศสร้าง Doutble Top
ถ้าราคาผ่าน หรืออ่านแท่งเทียนเป็นก็สามารถเข้า Buy ในจังหวะ ที่สวยงามมากขึ้น


คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ