investorresource

แนวโน้มโดยรวมของ USD/JPY ยังเป็นขาขึ้น

เพิ่มขึ้น
FX:USDJPY   ดอลลาร์สหรัฐ / เยนญี่ปุ่น
ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อเงินเยนยังเป็นขาขึ้น โดยมีแนวรับอยู่ในช่วง 108.80-109.50 ดังนั้น เมื่อราคาเกิด pull back หรือปรากฏสัญญาณเข้าซื้ออยู่ภายในกรอบดังกล่าว จึงควร long USD/JPY

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ