JJ_AYA

รอย่อ ตามแนว แล้ว buy ครับ

FOREXCOM:USDJPY   ดอลลาร์สหรัฐ / เยนญี่ปุ่น
รอย่อ ตามแนว แล้ว buy ครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ