babycat_th

เฝ้าระวังการกลับตัว

เพิ่มขึ้น
FX:USDCHF   ดอลลาร์สหรัฐ / ฟรังก์สวิส
-Fibonanci จุดที่มีนัยยะสำคัญ 0.886
- ราคาเกิด Divergent ใน TF H1 ( MACD , RSI )
-และเกิดขึ้นใน บริเวณ Trendline
-เทรนใหญ่ยังเป็นขาขึ้น
บริเวณ QML TF ใหญ่


**เพื่อความแม่นยำในการเข้าเทรด ควรดูใน TF เล็ก M5-M15 เพื่อหาการกลับตัว เช่น Double bottom ,Qml, Falling wedge , H&S**