FX:USDCHF   ดอลลาร์สหรัฐ / ฟรังก์สวิส
Sell UCHF : ปรับตัวลงเป็นabc ของwave2ใหญ่
TP1 : 0.91234
TP2 : 0.90900
SL 0.92335
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ