UNRPP

USD/CHF - มีโอกาสดีดตัวขึ้น

เพิ่มขึ้น
FX_IDC:USDCHF   ดอลลาร์สหรัฐ / ฟรังก์สวิส
จำนวนเข้าชม 193
3
คู่นี้นับยาก
แต่จาก swing hi ที่ลงมา คิดว่านับได้ 5 wave ลง แล้วขึ้น 5 wave เลยคิดว่าเป็นเวฟ a
ส่วนที่ลงมาตอนนี้ อาจจะเป็นเวฟ b ถ้าเป็นแบบนี้ น่าจะดีดตัวขึ้นก่อนลงต่อ
เป้าตามโซนสีเหลือง

ความคิดเห็น