FX:USDCHF   ดอลลาร์สหรัฐ / ฟรังก์สวิส
ภาพของไทม์เฟรมนี้ ราคามีโลวต่ำลงเมื่อเทียบกับโลวก่อนหน้า เมื่อมีโลวต่ำเราคาดหวังว่าจังหวะดีดตัวขึ้นมาครั้งนี้ไฮจะต่ำลงด้วยเช่นกัน รอหาสัญญาณกลับตัวเพื่อเข้า Sell กลับลงไป โดยตั้ง SL TP ตามภาพประกอบ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ