FX:USDCHF   ดอลลาร์สหรัฐ / ฟรังก์สวิส
SHORT UCHF

Sell UCHF ที่ราคาต่ำกว่า 0.92795
SL เหนือ 0.92795
TP 0.91529
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ