FX:USDCAD   ดอลลาร์สหรัฐ / ดอลลาร์แคนาดา
มาร์โคร ว่า Usd จะ อ่อน เนื่องจากเรื่องของ Depb Crisis
แต่ราคากลับสวนกับมารโคร
ตอนนี้ราคามาอยู่ในช่วงแนวด้าน มอง Sell ได้เปรียบกว่า
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ