FX:USDCAD   ดอลลาร์สหรัฐ / ดอลลาร์แคนาดา
สะสม Buy มาตั้งนานกว่าจะถึงรับนี้
คงไม่เกิน 1.38000
#หาจังหวะ sell
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ