Metalix2179

USDCAD BUY Week

เพิ่มขึ้น
Metalix2179 ที่อัปเดต:   
FX:USDCAD   ดอลลาร์สหรัฐ / ดอลลาร์แคนาดา
Harmonic
Buy At
1. Fibo 113 - 127 About 1.3000
2. Trendline 1 2 3
ความคิดเห็น:
Buy : About 1.3000
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ