Nimmano

เทรดไอเดีย USDCAD ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2562

ลดลง
FOREXCOM:USDCAD   ดอลลาร์สหรัฐ / ดอลลาร์แคนาดา
USDCAD ชนแนวต้านและเกิด Price Action กลับตัว จนเกิดสัญญาณขาย เป้าหมายประมาณ 1-2R

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ