weerachai5

USDCAD หลังจากไม่ไปทำไหล่ขวา

เพิ่มขึ้น
weerachai5 Updated   
FX:USDCAD   ดอลลาร์สหรัฐ / ดอลลาร์แคนาดา
USDCAD เข้าสู่ Key level สำคัญในการพักตัวขาขึ้นหลังจากราคาหลุดจากการทำไหล่ขวาใน H&S ถ้าตามระบบที่ผมเทรดจะรอทำไหล่ขวาอีกรอบหนึ่ง แต่ถ้าจะ Buy ในโซน key level นี้ควร MM ให้ดีครับ เพราะ MACD มีกำลังขายอ่อนลงแล้วแต่ต้องระวังข่าวนอกตารางด้วยเช่นกัน
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: ราคายังไม่หลุด key level Buy ได้แต่ควร MM ให้ดีครับ

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ