Surachate

วิเคราะห์แนวโน้มคู่เงิน USD/CAD

FX:USDCAD   ดอลลาร์สหรัฐ / ดอลลาร์แคนาดา
วิเคราะห์แนวโน้มคู่เงิน USD/CAD

ราคาทำ PA ในรูปแบบ Evening Star

และมีหาง ไส้เีทียนยาว ลักษณะเหมือน Reject ที่แนวรับ

ราคามีโอกาสลงกลับมาที่ 1.30469

สามารถตั้ง SL ที่เหนือ ไส้เทียนเดิมได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ