Purich

#USDCAD พูดแบบนี้หนึ่งจะมีความผันผวนกดดันมาจากทั้งสกุลเงินดอลล่า

เพิ่มขึ้น
FOREXCOM:USDCAD   ดอลลาร์สหรัฐ / ดอลลาร์แคนาดา
#USDCAD พูดแบบนี้หนึ่งจะมีความผันผวนกดดันมาจากทั้งสกุลเงินดอลล่าห์และสกุลเงินแคนาดาจึงทำให้คู่เงินนี้ดีตัวขึ้นและถ้าสามารถทะลุ 1.29619 ขึ้นไปได้ควรตัดทำกำไรขาดทุนที่ 0.75% หรือ 1.30536 แต่อย่างไรก็ตามถ้าสามารถทะลุ 1.128990 ลงมาได้ควรตัดทำกำไรขาดทุนที่ 1.58% หรือ 1.27515

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
https://www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
https://www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ